Till toppen

Integritetsmeddelande

Uppdaterat den 29 januari 2021

För oss, Esselte Sverige AB och de andra företagen i ACCO Brands-koncernen, är skyddet av din integritet en viktig fråga. Detta integritetsmeddelande informerar dig om hur vi kan samla in, hantera och använda dina personuppgifter. Det beskriver även hur du kan hantera dessa uppgifter. Du kan när som helst nå oss via Dataprivacy@acco.com om du har frågor angående denna integritetspolicy eller dina personuppgifter.

Sammanfattning av dina uppgifters användning

 • Vi på Esselte Sverige AB använder dina personuppgifter uteslutande för att bedriva vår verksamhet, särskilt för att tillhandahålla våra onlinetjänster och ditt användarkonto.
 • Vårt företag och våra platser för orderbehandling lagrar dina personuppgifter (t.ex. byråer som genomför kampanjer åt oss, molntjänstleverantörer). När dina personuppgifter överförs krypteras de med 128 bitars SSL-kryptering.
 • När du väl har gett oss dina personuppgifter kommer vi huvudsakligen inte att vidarebefordra dessa uppgifter till någon tredje part. En överföring av dessa uppgifter till företag utanför Esselte Sverige AB äger endast rum om du har gett ditt tillstånd, när vi behandlar dina förfrågningar, när du använder våra tjänster eller till kontrakterade leverantörer vilka får nödvändiga uppgifter för att behandla beställningar. Dessutom överför vi personuppgifter till behöriga myndigheter för att uppfylla lagliga krav.
 • Om vi är beroende av ditt tillstånd för marknadsföringsändamål, har du därför rätt att återkalla detta tillstånd när som helst i framtiden. Vi behandlar din begäran så snabbt som möjligt.

Vad täcker detta integritetsmeddelande?

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Esselte Sverige AB och andra företag i ACCO Brands-koncernen samlar in, använder och överför uppgifter som är kopplade till din användning av vår webbplats eller våra onlinetjänster när du köper våra produkter eller när du interagerar med våra kundtjänstemän eller vårt företag på något annat sätt.

Dessutom beskriver det dina rättigheter, inklusive din rätt att invända mot olika typer av behandling av Esselte Sverige AB.  Mer information om dina rättigheter och hur du använder dig av dem ingår i avsnittet ”Vilka rättigheter har jag?”

Vilka typer av uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig om du interagerar med vårt företag eller våra webbplatser eller om du kommunicerar med våra kundtjänstemän. Till dessa hör:

 • Ditt namn, användarnamn och lösenord
 • Din privata adress eller företagsadress, e-postadress och telefonnummer
 • Dina marknadsföringspreferenser, inklusive alla behörigheter du har beviljat oss

Hur använder vi dina uppgifter och vad är den rättsliga grunden för deras användning?

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • För att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder i samband med ett avtal: Detta är relevant om du gör ett inköp från oss eller om du deltar i någon av våra kampanjer eller tävlingar. Detta inkluderar:
  • Verifiera din identitet
  • Acceptera betalningar
  • Kommunicera med dig
 • Tillhandahålla kundservice och anordna leverans eller annat tillhandahållande av produkter, priser eller tjänster.
 • I syfte att bedriva vår verksamhet och för att fullfölja våra legitima intressen.
  • Vi använder särskilt dina uppgifter för att kunna erbjuda dig de produkter och tjänster du begär och svara på kommentarer eller klagomål som du kan skicka till oss.
  • Vi övervakar användningen av våra webbplatser och onlinetjänster och använder dina uppgifter för att övervaka våra produkter, innehåll, tjänster och webbplatser både online och offline samt förbättra och skydda dem.
  • Vi använder de uppgifter du ger oss för att personifiera vår hemsida, våra produkter eller tjänster för dig.
  • Om du tillhandahåller ett kredit- eller betalkort som betalningsmedel, använder vi även tredjepartstjänster för att verifiera giltigheten av clearingnummer, kontonummer och kortnummer som du angett och för att förhindra bedrägerier (se nedan gällande information om uppgiftsöverföring).
  • Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller för att undersöka klagomål från dig eller andra angående vår webbplats, våra produkter eller tjänster.
  • Vi kommer att använda uppgifter i samband med juridiska förfrågningar, för efterlevnads-, reglerings- och undersökningsändamål (inklusive upplysningar om sådana uppgifter i samband med rättsfall eller juridiska tvister).
  • Vi använder uppgifter från vissa individer för att bjuda in dem till våra marknadsundersökningar.
 • Om du beviljar tillstånd för detta använder vi dina personuppgifter för följande aktiviteter:
  • Vi skickar dig direktmarknadsföring om våra aktuella produkter och tjänster eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av oss, våra dotterbolag och noggrant utvalda affärspartner.
 • Vi använder kakor (cookies) och liknande teknik i enlighet med de cookie-inställningar som du valt och den information som ges till dig när dessa tekniker används. Du kan ändra dessa inställningar när som helst. Följ länken i sidfoten på våra webbplatser för att göra detta.

 

  • Vi kommer att använda dessa uppgifter vid andra tillfällen, och ber då om ditt tillstånd för det ändamål som då anges.
 • För juridiska ändamål:
  • Som svar på begäran från myndigheter eller straffrättsliga myndigheter som utför en utredning.

Vilka uppgifter måste du utelämna?

Upplysningarna om ditt namn, efternamn, adress samt din e-postadress är obligatoriska om du beställer något hos oss eller om du vill delta i en kampanj eller en tävling. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kommer vi inte att kunna hantera dina beställningar och vi kan inte låta dig delta i tävlingar och kampanjer.

Utlämnandet av alla ytterligare uppgifter är valfritt. Om du inte anger ett telefonnummer kan det förekomma förseningar vid klagomål eller serviceförfrågningar, t.ex. om vi inte kan nå dig via telefon.  

Hur återkallar man samtycke eller motsätter sig mottagandet av direktmarknadsföring?

Du har rätt att återkalla ditt samtycke i alla de fall där du har beviljat oss tillstånd att behandla dina uppgifter. I så fall kommer vi att avsluta behandlingen av de uppgifter som relateras till respektive samtycke.

I vissa fall kan vi skicka dig direktreklam utan ditt tillstånd. I det här fallet har du rätt att när som helst avstå från denna direktmarknadsföring. Du kan göra detta genom att följa anvisningarna som vi lämnar i meddelandet, om det gällde ett elektroniskt meddelande. Alternativt kan du kontakta oss med hjälp av nedanstående information.

Med vem, var och när delar vi dessa uppgifter?

Vi kan överföra dina personuppgifter till andra företag inom ACCO Brands-koncernen för att bearbeta beställningar, tävlingar eller andra marknadsföringsåtgärder som du registrerat dig för. I vissa fall kan vi överföra dina personuppgifter till byråer eller tjänsteleverantörer för att bearbeta beställningar, tävlingar eller andra marknadsföringsåtgärder som du registrerat dig för.

Om vi får en begäran från administrativa eller straffrättsliga myndigheter överför vi dessa personuppgifter, om detta krävs enligt lag eller om detta är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen. 

Vi kommer också att överföra dina personuppgifter till platser för orderbehandling, som behandlar dessa uppgifter enligt instruktionerna från Esselte Sverige AB för ovanstående syften. Dessa platser för orderbehandling innefattar leverantörer av webbhotell, underhåll, callcenter, reklambyråer, frakt- och logistikleverantörer samt analystjänster.

Om en av vårt företags verksamhetsdelar säljs eller integreras i ett annat företag kan vi lämna dina uppgifter till våra konsulter och till de potentiella köparnas konsulter och vidarebefordra dessa till de nya ägarna av företaget.

Vi överför endast uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om detta är nödvändigt för att uppfylla ett avtal eller om tillräcklig integritet kan säkerställas. Detta är fallet om EU-kommissionen har fattat ett beslut om tillräcklighet eller om uppgifterna skyddas på ett korrekt sätt enligt de standardavtal som tillåts av EU-kommissionen, via ett relevant integritetsskyddsintyg eller i bearbetningsleverantörens obligatoriska företagsvillkor. En kopia av den relevanta mekanismen är tillgänglig på begäran för din granskning genom att skicka ett e-postmeddelande till DataPrivacy@acco.com.

Spårning via Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av våra webbsidor. I detta sammanhang överför vi uppgifter om användningen av våra webbsidor till vår orderbehandlare Google Inc. Google Analytics har konfigurerats för att överföra din IP-adress anonymt till Google (anonymizeIP). Google sammanställer statistiska rapporter om användningen av våra webbsidor.

Om du inte vill spåras via Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare som förhindrar spårning av Google Analytics.

Vilka rättigheter har jag?

 

Du har följande rättigheter:

 • rätten att begära att vi förser dig med information om behandlingen av dina uppgifter.
 • rätten att begära en kopia av dina personuppgifter.
 • rätten att korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal kan du be oss tillhandahålla ett strukturerat, maskinläsbart format med de uppgifter som du har skickat till oss.

 

Vidare kan du motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar (särskilt om vi inte behöver behandla dessa uppgifter för att uppfylla en avtalsenlig eller annan laglig skyldighet eller om vi använder uppgifterna för direktreklam).

Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om uppgifter om en annan person skulle lämnas ut på grund av din begäran eller om du ber oss att radera uppgifter vars lagring är en lagstadgad skyldighet.

Du kan kontakta oss med hjälp av nedanstående uppgifter för att utöva dessa rättigheter.  Om du har olösta problem har du rätt att inlämna klagomål hos en EU-dataskyddsmyndighet där du arbetar, eller var du än tror att en överträdelse kan ha inträffat.

Hur kontaktar jag er?

Vi hoppas att vi besvarade alla dina frågor angående behandlingen av dina uppgifter. Om du upplever problem gällande behandlingen av dina uppgifter eller om du vill välja bort direktreklam kan du kontakta oss via DataPrivacy@acco.com eller följande adress:

Esselte Sverige AB
Råsundavägen 6,
SE-169 67 Solna, Sverige
Telefon: +46 8 705 15 00

 

Vilken avdelning på Esselte Sverige AB ansvarar för mina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas i allmänhet på de avdelningar som ansvarar för respektive behandlingsändamål. Det kan vara marknadsavdelningen, försäljningsavdelningen eller IT-avdelningen.

I enskilda fall kan andra avdelningar få tillgång till dina personuppgifter (t.ex. juridiska avdelningen vid en rättslig tvist).

Hur länge lagrar ni mina uppgifter?

Om vi behandlar registreringsuppgifter behåller vi dina uppgifter så länge som du är en aktiv användare av våra webbplatser.

Om vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt medgivande behåller vi dessa uppgifter tills du ber oss om att avsluta behandlingen, samt under en kort tid därefter (tills vi kan implementera din förfrågan). Vi behåller din begäran om att inte skicka direktmarknadsföring eller behandla dina uppgifter på obestämd tid, så att vi även i framtiden kan uppfylla din begäran.

Om vi behandlar personuppgifter i syfte att skydda en webbplats behåller vi dina uppgifter så länge du är en aktiv användare av våra webbplatser.

Om vi behandlar personuppgifter i samband med genomförandet av ett avtal eller vid en tävling lagrar vi dina uppgifter i 6 år efter din senaste interaktion med oss.